Lojális munkaadójához az IT szakemberek többsége

A Morgan Stanley magyarországi IT szakemberek körében végzett kutatása többek között arra kereste a választ, hogy az informatikusok szerint milyen készségek és tulajdonságok járulnak hozzá leginkább szakmai előmenetelükhöz. A kutatás arra is rákérdezett, hogy a magasabb fizetésnek mekkora a csábereje, azaz mennyivel magasabb fizetésért váltanának munkahelyet az IT szakemberek?

 

Az informatikusok szerint szakmai előmenetelük legfontosabb tényezői a szakmai tudás és a szorgalom. A kérdezettek több mint fele adott 5-ös osztályzatot azon az ötfokú skálán, ahol az 5-ös azt jelentette, hogy az adott készség, tulajdonság nagymértékben hozzájárul a szakmai előmeneteléhez, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem járul hozzá. A 4-es és az 5-ös osztályzatok összege alapján a kérdezettek (több mint) kilenctizede szerint fontos ez a két tényező. Legkevésbé a nyelvtudást és a külföldi munkatapasztalatot érzik meghatározónak karrierjük szempontjából az informatikusok. A külföldi munkatapasztalatot mindössze 7%-nyian ítélték nagyon fontosnak.

A nyelvtudás szerepe kiemelkedő azon informatikusok körében, aki olyan cégnél dolgoznak, ahol van külföldi tulajdonos (48%). Ahol nincs a cégben külföldi tulajdonos, ott csupán 20%-nyian tartják nagyon fontosnak a nyelvtudást. A jó kommunikációs készség azon válaszadóknál kerül előtérbe, akik kis cégekben dolgoznak, jellemzően 4-10 főt foglalkoztatókban (61%). A szervezőkészség megítélése tekintetében megfigyelhető, hogy azok a válaszadók, akik legalább 15 éve vannak a pályán, az átlagosnál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek a tényezőnek (39%).

A kutatás rákérdezett arra is, hogy vajon mekkora fizetésemelés kedvéért váltanának a kérdezettek munkahelyet, még ha az új állás jóval unalmasabb és kevesebb kihívást jelentő állás is lenne. Az IT szakemberek bizonyos határig viszonylag lojálisak: 10%-os fizetésemelését szinte senki nem hagyná ott biztosan a jelenlegi állását, és 20%-os fizetésemelésért is csupán további 6%-nyian. Még a 25%-kal nagyobb fizetés sem annyira vonzó: mindössze 8%-nyian jelezték, hogy ennyiért már biztosan elmennének másik céghez. Összesen tehát 25%-kal nagyobb fizetésért az informatikusok 15%-a váltana állást biztosan. Mindeközben természetesen nő a bizonytalanok aránya, és csökken azoké, aki azt állítják, hogy biztosan nem váltanának.

A 30%-os fizetésemelés jelentős határ – ennek lehetősége már számottevő: 31%-nyi azok aránya, akik ekkora jövedelemkülönbség esetén már biztosan otthagynák munkahelyüket. A kumulált arányokat tekintve látható, hogy ekkora fizetéskülönbség mellett már a kérdezettek majdnem fele (46%-a) biztosan váltana, és alig egyötödnyire esik vissza a biztosan maradók tábora (19%).

Azon válaszadók aránya, akik 10%-os fizetésemelés mellett biztosan nem hagynák ott a munkahelyüket, nagyobb a 40 évesnél idősebbek (91%), a 18 évesnél fiatalabb gyermekkel rendelkezők (84%), valamint a legalább 15 éve a szakmában dolgozók körében (86%). A legalább 15 éve informatikusként dolgozók nagy része még 25%-os fizetésemelés ajánlata mellett is biztosan a jelenlegi állásában maradna (48%).

A kumulált eredményeket nézve (vagyis akik valamelyik kínált százaléknál azt jelezték, hogy biztosan elmennének új állásba), a legfiatalabb korosztály a legmobilisebb: a 26-34 évesek 57%-a, míg a 40 évesnél idősebbek 33%-a váltana. A váltási hajlandóság nagyobb a nőtlenek (hajadonok), a gyermektelenek körében (59%), valamint azok körében, akik 3-5 éve dolgoznak informatikusként (66%).