HRM Online, Bemutatkoznak a coachok – dr. Kollárné dr. Déri Krisztina

Az ontológiai coaching meghatározó alakja, aki azt vallja, hogy ez az irányzat a jövőtervezés mesteriskolája. Az ontológiai coaching alapja a neurológia, az alkalmazott pszichológia és a filózófia tudományában gyökerezik, ugyanis ebből a hármasból tudhatjuk meg, hogyan is működik az ember. Ismerkedjenek meg Krisztinával!

 

HRM: Az elmúlt néhány évben több coach lett Magyarországon, mint ahogyan nőtt a kereslet irántuk. Ez nyílván egy kicsit zavaros versenyhelyzetet teremt, mert nem ismerik egymást a szereplők, elmúlt ennek a szakmának az a fajta belterjessége, ahol mindenki tudja ki kicsoda? Hogyan látja ezt Ön? Ennek a piacnak a szereplőjeként mit gondol a szakmájáról?

DK: Az általam képviselt ontological coachok majdnem 500 fős szakmai közösségében mindannyian jól ismerjük egymást, mert minden évben több programot is szervezünk: tudományos konferencia-workshopot hagyományosan májusban tartjuk, év közben pedig a ROM Színház, az első magyar coaching színház nyújt kiváló alkalmat a kötetlen találkozásokra.

Minél többen vannak a piacon, annál jobb és nemesebb a verseny. Maradéktalanul osztom Friedman azon elképzelését, mely szerint a gazdaság akkor működik jól, ha a piaci szereplők önkéntes együttműködésén kívül más nem szabályozza. A gazdasági ügyletek (pl. a coaching szolgáltatások) abban az esetben virágoznak leginkább, ha a nagy számú, akár az örvendetesen egyre nagyobb számú piaci szereplők önkéntes, oldalirányú  együttműködésén, valamint az információk szabad áramlásán alapul a kapcsolat. Egy egészségesen működő piac megakadályozza, hogy bárki egy másik személy szabadságát erőszakkal korlátozza abban, hogy azt gondolja és tegye a gazdaság logikai terében, amit ésszerűnek, önmaga számára vonzó alternatívának lát, vagyis szabadon válasszon a piacon lévő coachok és szolgáltatásaik közül.
Ahhoz hasonlóan, ahogy a fogyasztókat más eladók jelenléte védi az eladók önkényétől, az eladókat a fogyatók zsarnokságától a többi szabad fogyasztó piaci aktivitása óvja.

A piac működését szabályozó bármiféle változás akkor tekinthető racionálisnak, ha a szereplők nagyobb biztonságát eredményezi: azaz kifejezetten kívánatos az egyre kiterjedtebb verseny, mert az éppen a vásárlók kegyeiért folyik. A vásárlók pedig nagyon egyszerűen a pénzükkel szavaznak.

HRM: Sokan – közöttük én is – azt gondoljuk, hogy a szakmai szervezeteknek lehet esélyük arra, hogy valamilyen rendszert alakítsanak ki. Ez nemcsak a minőségbiztosításnak az előfutára, hanem a kellő sztenderdek megteremtésének is. Ön tagja valamelyik – coachokat tömörítő – szakmai szervezetnek?

DK: Természetesen tagja vagyok nem is egy hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek. Kuratóriumi elnöke vagyok a legelső magyarországi coach szövetségnek, a Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítványnak, ami a hazai coachok összefogására alakult 2008-ban. A Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány fejlesztette ki az első akkreditált coach képzési tananyagot az országban. Alapító tagja és titkára vagyok az International Association of Coaching and Mediation Nemzetközi Humántanácsadói Egyesületnek is. Az IACM Egyesület egyebek mellett a hazai tanácsadói szakma minősítésére alakult. Idén, 2013. májusában, a COACHING FESZTIVÁL keretében adjuk át az első humántanácsadói díjakat. A PRODIGIOUS díjat az IACM és a FIVOSZ közösen alapította és indítja útjára. A széles társadalmi támogatottság és a minőségbiztosítás érdekében a díj kurátorai között a FIVOSZ, az IACM mellett a Magyar Coachszövetség, az ANTANTÉNUSZ Tehetséggondozó Alapítvány, a Pedagógiai Szolgáltató Központ és még sok szakmai szervezet képviselőit is megtalálhatjuk. 
Az ICF, nemzetközi coachszövetséggel is szoros kapcsolatban állok, sőt ezen felül mindent teljesítettem a nemzetközi tanácsadói fokozat megszerzéséért is.

HRM: Miért kell, hogy fontos legyen a minőségbiztosítás mind a coachok, mind a leendő ügyfelek részéről? Ön például egyetért a Szakmai Kódex létrehozásával?

DK: Nincs szükség hazai szakmai kódexre, mert az ICF remekül ellátja egész nemzetközi szinten a szakmai iránymutatást és koordinációt. Azt tanácsolom minden leendő coachnak, keresse a kapcsolatot a hazai és a nemzetközi coach szervezetekkel. Talán a legfontosabb mégis csak az, hogy feltétlenül tartsák a kapcsolatot az őket kiképző coach-iskolával, rendszeresen vegyenek részt szupervízión, folyamatosan képezzék magukat az iskolájuk által biztosított programokon.

HRM: Mit tanácsol egy HR vezetőnek, hogyan válasszon coachot? Probléma, személyiség, ajánlás vagy vállalati politika alapján?

DK:A HR vezetők felé személyes kérésem az, hogy legyenek nyitottak és adjanak lehetőséget a legkülönfélébb coaching irányzatok bemutatkozásának. Ne a szokásjog és a korábbi ismereteik alapján döntsenek.

Fontosnak tartom, hogy a kiválasztásnál legyenek tekintettel arra, hogy a leendő coach milyen szakmai képesítést tud felmutatni, ennél is lényegesebb, hogy rendelkezik-e az őt kiképző iskola ajánlólevelével. A jelölt tartja-e a kapcsolatot az iskolájával és szakmai közösségével, lépést tart-e a legújabb szakmai kihívásokkal, folyamatosan továbbképzi-e magát.

HRM: Meg tud-e határozni egy olyan pillanatot egy vezető életében, amikor biztosan szüksége lehet coachra, még akkor is, ha ez akkor és ott nem ismeri fel.

DK: A coaching egy prevenciós, felkészítő folyamat részeként fejti ki leginkább a hatását. Minél előbb ismerkedik meg valaki ezzel a korszerű, nyitott, önreflexív szemléletmóddal, annál jobb esélyekkel veszi fel küzdelmet a Harcosok klubjában.

HRM: Nagyon sokféle irányzat létezik ma már a coaching területén és talán még ennél is több módszertan. Ön melyik mellé tette le a voksát?

DK:Magánemberként is nagyon sokat segített számomra az ontológiai coaching, így az egész életemet erre teszem fel. A Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport egyik vezető tanáraként, az IRM senior fokozatú kiképző trénereként már majdnem 500 hallgatót tanítottam meg az ontológiai coaching nemzetközileg és tudományosan is megalapozott, elismert módszertanára.

HRM: Ön szerint ma mi a legújabb, leghatékonyabb módszer, amit ha használni kapásból nem is, de ismerni mindenkinek érdemes?

DK: Látomás-generálás a legfontosabb dolog a világon. Erre épít minden Lovemark, vagyis szeretetmárka: pl. Apple. Ha nem csak a sikeres vállalkozásokat vesszük példaként, hanem a saját mindennapjainkra gondolunk, bőven előfordul, hogy számos szituációt nem tudunk megváltoztatni, bizonyos képességeket nem tudunk a szükséges rövid időn belül megszerezni, nem marad más hátra, mint a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből.  Ilyenkor csak egy vonzó vízió, egy nem pusztán szexuális értelemben vett csábító ajánlat adhat akkora erőt, hogy megküzdjünk a nehézségekkel. Azzal is számolnunk kell, hogy a legszebb látomás is megkopik, így rendszeresen újra kell szőni az álmainkat. Az ontológiai coaching a jövőtervezés mesteriskolája.

HRM: Nemzetközi porondon ki a szakmai példaképe?

DK: Az ontológiai coaching a legújabb neurológiai, alkalmazott pszichológiai, filozófiai vívmányokra épít, így példaképeim azok a nemzetközi tudósok, akiknek minden nap köszönetet mondok a munkásságukért: Drucker, Dennett, Kahneman, Damasio, Toffler, Wegner, Schank. Minden coachnak ismerni kell az eredményeiket. Ha nem tudjuk, hogy működik az ember, hogyan mernénk tanácsot adni bárkinek is?

HRM: Magyarországon belül kit tart – valamilyen szempontból – a legfigyelemreméltóbb coachnak?

DK: A legkiválóbb mestercoachnak phd Dr. Kollár Józsefet tartom. Hazai és nemzetközi téren is elismert kutató, egyetemi tanár, aki nap mint nap a gyakorlatban is bizonyít több ezer coaching és mentoring órát tudva a háta mögött.

HRM: Ön hogyan inspirálja önmagát?

DK: Minden nap olvasom a szakmai csoportunk által fenntartott „iLoveSchool” közösségi oldalt. Folyamatosan írok is az egyes rovatokba. Itt olyan minőségi párbeszédet folytatunk coachként egymással, amiben rendszeresen megmérettetünk. A nyilvános fórumban mindig válaszolok a tanácsot kérő olvasói levelekre, egyben remélem, azok is örömmel fogadják és használják a gondolataimat, akik ma még talán nem mernek tanácsadóhoz fordulni.

HRM: Utolsó kérdésként pedig a megszokott kíváncsiskodás. Eddig a szakembert láttuk. Most pedig a mögöttes személyiségre vagyunk kíváncsiak. Kérem, néhány mondatban mondja el nekünk: Ki lakik a szakember mögött?

DK: A férjemmel közösen négy, 6-20 éves korú gyereket nevelünk. Köszönjük nekik, hogy léteznek és szeretnek minket.  Mindannyiukra nagyon büszkék vagyunk, hihetetlenül sok örömet jelentenek és erőt adnak számunkra.

Köszönöm!