2020. 03. 16.

Sajtófigyelő 2020.03.16.

 

7 fontos kérdés, amire minden munkáltatónak figyelnie kell járvány idején

 

Az egészségügyi hatásokon túl a koronavírus járványnak számos további hatása van, így a mindennapi munkavégzésünkre is komoly nyomot fog hagyni a járvány. Éppen ezért minden munkáltatónak érdemes átgondolnia és tisztáznia a legfontosabb kérdéseket a járvány munkajogi paramétereit tekintve is – írja elemzésében Kricskovics-Béli Boglárka, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda irodavezető jogásza.

 

Az egészségügyi hatásokon túl a koronavírus járványnak számos további hatása van, így a mindennapi munkavégzésünkre is komoly nyomot fog hagyni a járvány. Éppen ezért minden munkáltatónak érdemes átgondolnia és tisztáznia a legfontosabb kérdéseket a járvány munkajogi paramétereit tekintve is. Ez a munkáltató és a munkavállaló közös érdeke is, hiszen az emberek egészsége mellett az üzletmenet folytonossága is védendő dolog. Nem könnyű azonban eligazodni, ugyanis a helyzet csak több különálló jogszabály közös értelmezésével írható le.

 

Felkészülés

Az elsődleges feladat a felkészülés, melyet mostanra a legtöbb vállalat a vírus hazai megjelenését követően vélhetően már megkezdett. A terjedés megfékezésében az utazás és az emberek találkozásának elkerülése a legfontosabb cél, így minden munkáltató első feladata átgondolni, hogy mely (jellemzően fehérgalléros, irodai) munkakörökben lehetséges az otthoni munkavégzés. Külön cselekvési tervet kell készíteni arra is, hogy az otthonról nem végezhető munkákat hogyan szervezik meg, például a dolgozók egy közeli védett helyen való elszállásolásával. Harmadik pontként pedig érdemes a higiéniai eszközöket és a védőfelszereléseket elérhetővé tenni.

 

Tájékoztatás

A második fontos terület a rendszeres, pontos tájékoztatás, mely nem csak kötelező, de rengeteget segít a pánik elkerülésében is. Az egyébként is kötelező üzemorvos elérhetőségeit érdemes újra közzétenni, a munkahelyi egészségügyi előírásokról a szokásosnál intenzívebb tájékoztatást nyújtani. Elhúzódó járvány esetén már kiemelten fontos a szabadságok tervezéséről, esetleg átütemezéséről is beszélni. Egy pontos értesítési lánc és terv készítése és kommunikálása is elkerülhetetlen: ha valaki betegnek érzi magát, akkor tudnia kell, hogy kit értesítsen és mit tegyen. A munkáltatónak alap esetben ugyanis egyik legfőbb kötelezettsége, hogy biztosítsa az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit – igaz ebben nincs egyedül, hiszen a feleket mindkét irányban terheli az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség.

 

Üzleti és magánutak

A munkavállaló köteles tájékoztatni a munkáltatóját a külföldi utazásokról, ami egy járvány idején különösen fontos. A munkáltató előírhatja, hogy a munkavállaló nyilatkozzon arról, hogy milyen országokban járt az elmúlt időszakban, illetve érintkezett-e olyan személyekkel, akik magas kockázatú területeken jártak. Ennek megtagadása, vagy a hamis nyilatkozattétel szintén munkajogi következményekkel járhat. Ezek a feltételek nem csak az üzleti, de a magánutakra is kiterjednek, de a magánutak esetében a munkavállaló hozhat végső döntést az utazásról. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében viszont már számos munkáltató törölte és tiltotta meg a külföldi üzleti utakat, illetve rendelt el otthoni munkavégzést elővigyázatosságból. A munkáltatónak joga van arra is, hogy azokat a munkavállalókat otthoni munkavégzésre kötelezze, akik koronavírus szempontjából kockázatos területről érkeznek haza. Ez az intézkedés munkáltatói utasításnak minősül, amelyet, ha a munkavállaló megszeg, akár el is bocsáthatják érte.

 

Home office

Az otthoni munkavégzés esetén a munkavállalók kötelesek a munkaidőben rendelkezésre állni, és minden otthonról elvégezhető feladatot ellátni, ennek a kötelezettségnek a megszegése az irodaihoz hasonlóan itt is munkajogi következményeket vonhat maga után. A home office esetében többnyire csak a technikai feltételek megteremtésére gondolnak sokan elsőre, de a munkáltatónak ezt jogi és akár pszichológiai értelemben is át kell gondolnia. Szerencsés, ha a munkahely tud egy távmunkás tesztnapot tartani, ahol kiderülhetnek a nehézségek és fel lehet készülni a tényleges vészhelyzeti működésre. Az olyan munkáltatóknál, amelyeknél nincs mód otthoni munkavégzés elrendelésére – például termelőüzemek – a munkáltató köteles elkészíteni a munkaidő-beosztást az általános szabályok szerint, és foglalkoztatni a kollégákat, amíg a termelés le nem áll akár belső, akár külső okokból.

 

Szabadságok

A szabadság kiadása a munkáltató kötelezettsége, hét munkanap szabadságot kivételével, amelyet a munkáltató a munkavállaló kérésnek megfelelő időpontban köteles kiadni. Jogszerűen a munkáltató azonban nem küldheti egyik napról a másikra szabadságra a dolgozókat, mert a szabadság kiadásának időpontját legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölni kell a munkavállalóval. Kivételt jelent persze, ha a munkavállaló is hozzájárul az azonnali szabadságoláshoz.

 

Vis maior

A vis maior magyarul elháríthatatlan külső okot jelent, és olyan körülmények, események tartoznak ide, amelyekre a munkáltatónak és a munkavállalónak nincs ráhatása, azok az ő akaratuktól függetlenek. Ilyennek minősül például egy háború, természeti csapás, illetve a járványok is. A hatályos jogszabályok szerint az állásidőben – azaz, amikor a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tud eleget tenni – a munkavállalót megilleti az alapbére, kivéve vis maior esetén. Tehát, ha a munkáltató leállítja a gyárakban a termelést, mivel akadozik az anyagbeszerzés, ez még a működésével összefüggő kockázatnak minősül, ilyenkor a munkavállalót megilleti az alapbére. Egy esetleges járványügyi (hatósági) zárlat viszont már elháríthatatlan oknak minősül, hiszen arra a munkáltatónak nincs ráhatása, ilyenkor az alapbér már nem jár.

 

Hatósági zárlat

A járvány esetén a kormány a fertőzés terjedésének lassítása érdekében akár hatósági zárlatot is elrendelhet, amely alatt nagyon speciális szabályok érvényesek. A járványügyi zárlat vagy közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés esetén a munkavállalók keresőképtelennek minősülnek, keresőképtelenség esetére pedig táppénz illeti meg az érintett munkavállalókat. Fontos kiemelni, hogy ilyenkor a munkáltatónak nincs mozgástere, csupán a fennálló helyzetről köteles tájékoztatni a munkavállalókat.

 

Az élet azonban többnyire nem ennyire egyértelmű és tiszta helyzeteket teremt, ezért egy ennyire bizonytalan helyzetben mindig nagyon fontos a megfelelően felkészült, naprakész szakértők bevonása legyen szó munkajogi vagy egyéb területről.

 

Teljes cikk

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200315/7-fontos-kerdes-amire-minden-munkaltatonak-figyelnie-kell-jarvany-idejen-419431?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator

 

 

Iskolabezárás: megtagadhatják a szülők a munkát?

 

A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján: A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!

 

2020. március 16-tól a kisgyermekes munkavállalók nem mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, hiszen az iskolák, ahogyan az óvodák, bölcsődék is, ügyeletet fognak ellátni. Zempléni Kinga szerint nem derül ki a határozatból, hogy az iskola hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet és mi számít indokolt esetnek. Előfordulhat tehát, hogy az iskola annak ellenére nem szervezi meg az ügyeletet, hogy azt egyes szülők kérvényezték. Ez esetben nem egyértelmű, hogy a munkavállaló megtagadhatja-e jogszerűen a munkavégzést. A munkajogász indokoltnak látja a fentiek tisztázását, remélhetőleg a kormány a közeljövőben újabb határozatában orvosolja ezt a joghézagot.

 

A Munka Törvénykönyve és a jelenleg hatályos jogszabályok nem szabályozzák, hogy mi a teendő, amennyiben a digitális oktatás bevezetése következtében a munkatárs azért nem tud bemenni dolgozni, mert az oktatási intézmény a fent ismertetett kivételek alapján nem szervezte meg az ügyeletet és a munkavállaló egyéb módon nem tudja megoldani a kiskorú gyermeke felügyeletét. A munkavállaló csak különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt átmenetileg, legfeljebb néhány napra és olyankor maradhat távol a munkahelyéről, amikor személyével vagy családjával kapcsolatban olyan esemény történt, amely intézkedését, személyes jelenlétét teszi szükségessé. Ebben az esetben is elvárható, hogy a munkavállaló, amint arra lehetősége nyílik, ismételten munkába álljon és végig együttműködjön a munkáltatóval.

 

A bírói gyakorlat szerint különös méltánylást érdemlő eset lehet hozzátartozó balesete, váratlan megbetegedése, de az elháríthatatlan ok körébe sorolható minden olyan, a munkavállalónak fel nem róható ok, amely a munkában való megjelenését akadályozza (pl. vonatkimaradás, sztrájk, hófúvás, árvíz). Mostanáig a bírói gyakorlat nem ismerte a koronavírus miatt bevezetett digitális oktatás intézményét. Zempléni Kinga véleménye szerint a munkáltató saját diszkrecionális döntése alapján ügyelet elmaradása esetén engedélyezheti a távolmaradást.

 

Teljes cikk

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/iskolabezaras-megtagadhatjak-a-szulok-a-munkat.1090231.html?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator&r=melleklet

 

 

Célszerű lehet a Munka Törvénykönyvének módosítása

 

A koronavírus terjedésével olyan korlátozó intézkedésekre lehet számítani, amelyek befolyásolják a munkavállalók keresőképességét, ezért rendezni kellene egyebek mellett a home office, valamint a munkavállaló munkavégzés alóli mentesülésének szabályozását, akár a Munka Törvénykönyvének határozott időre szóló módosításával, akár rendeleti úton – vélekedik a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda.

 

Az ügyvédi iroda szerint: akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, az keresőképtelennek minősül, és a keresőképtelenség első napjától kezdve táppénzre jogosult. Ugyanakkor, amennyiben a munkavállaló járványügyi megfigyelés alatt áll, ám a munkavégzéstől nem tiltották el, nem számít keresőképtelennek, akkor nem jár neki táppénz sem. Ebben az esetben az alkalmazott fizetett szabadságot vehet ki, illetve a munkáltatóval egyeztetve élhet a különös méltánylást érdemlő ok miatt indokolt távollét vagy a fizetés nélküli szabadság lehetőségével, az utóbbi két esetben azonban a dolgozó elesik az adott időszakra járó munkabérétől.

 

A munkáltató is dönthet úgy, hogy alapbér fizetése mellett a munkavállalót egy időre felmenti a munkavégzés alól, munkaidőkeretnél pedig a beosztást úgy módosítja, hogy a munkavégzésre később kerüljön sor, továbbá szabadságra is küldheti az érintett alkalmazottat.

 

Mindezek mellett a munkáltató a munkavállalóit a járvány idejére otthon végzett munkára (home office) is kötelezheti. Fontos azonban tudni, hogy ha a home office-t a munkáltató egyoldalú intézkedésként rendeli el, akkor annak az éves felső korlátja főszabály szerint 44 munkanap vagy 352 munkaóra. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabályok szerint nem számít keresőképtelennek az a szülő, akinek gyermeke olyan óvodába, iskolába jár, amelyet járványügyi intézkedés érint, illetve ahol az adott intézmény csak javasolja a szülőknek, hogy gyermekeiket ne vigyék az adott közösségbe. Ebben az esetben szintén a fizetett szabadság, a különös méltánylást érdemlő ok miatt indokolt távollét, illetve megegyezés szerint fizetés nélküli szabadság lehet a megoldás.

 

A közlemény idézte Simon Emese Júliát, a BDO Legal partnerét, aki elmondta: a szabályok szerint ha egy szülő egy hosszabb iskolabezárás idejére nem tudja másra bízni gyermeke napközbeni felügyeletét, a home office nem megoldható és a munkáltató sem vállalja önként a bérfizetést a távollét tartamára, akkor vagy feléli éves szabadságkeretének jelentős részét, vagy az intézkedéssel érintett időszakra nem számíthat jövedelemre. Nem kizárt azonban a jogszabályok módosítása a közeljövőben – tette hozzá a szakember.

 

Teljes cikk

Világgazdaság

 

 

Eszközök és trükkök a jobb otthoni munkavégzéshez

 

Napjainkban szerencsére már számos olyan eszköz és szolgáltatás áll rendelkezésre, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy az alkalmazottak otthonról is hatékonyan láthassák el feladataikat – olvasható a bbc.com-on.

 

Minden szervezet számára alapvető fontosságú, hogy folyamatos párbeszédet tartson fenn munkatársaival. Az erre lehetőséget biztosító kommunikációs berendezések szinte mindenütt elérhetőek. Kínában mintegy 22-szer annyian használják a Cisco Webex video-konferencia-rendszerét, mint a korona-vírus megjelenése előtt. Számos versenytársához hasonlóan, a megnövekedett keresletre válaszul a Cisco is javított ennek az ingyenes szolgáltatásnak a minőségén. Bárki, aki feliratkozik a cég 90 napos ingyenes ajánlatára, korlátlan használati lehetőséghez jut. A résztvevők lehetséges száma a korábbi 50 helyett most 100 fő. A Cisco versenytársa, a Zoom is ajánl ingyenes videokonferencia szolgáltatást. Ebbe a körbe korlátlan idejű egyéni, illetve legfeljebb 40 perces és 100 fő részvételével bonyolódó csoportos konzultáció tartozik. Mindazok, akik most kezdenek otthonról dolgozni, a hackerek könnyű célpontjaivá válhatnak. Nem kétséges, hogy ezek a számítógépes bűnözők a kialakult helyzetben lehetőséget látnak bizalmas információk megszerzésére vagy online csalások elkövetésére.

 

Annak érdekében, hogy az információk titkosságát megőrizzék, a legtöbb vállalat egy virtuális magánhálózatot (VPN) hoz létre, amely titkosított kapcsolatot teremt a felhasználó számítógépe és vállalatának IT-rendszere között. Még a jó minőségű VPN-nel rendelkező vállaltoknak is szüksége lehet több felhasználói engedély vásárlására vagy szervere kapacitásának bővítésére, amennyiben a hálózatot mindenki egyszerre használja. A személyes számítógép ellenőrzésének egy másik lehetősége, hogy távkapcsolatra alkalmas szoftver használunk.Adott esetben mindkét elem alkalmazható, ami biztonságos igénybevételt tesz lehetővé. Ha valaki otthonról dolgozik, célszerű ellenőriznie, hogy internet-kapcsolata megbízható-e. Elizabeth Stanley könyvelő azt tanácsolja: bárki, aki otthonról tervez dolgozni, legelőször arról bizonyosodjon meg, hogy otthoni szolgáltatója képes-e kapcsolódni a vállalati VPN-hez, mivel a különböző csomagok változó minőségűek. Ha a megfelelő kapcsolat esetleg nem teremthető meg, fejlesztésre vagy kisebb beruházásra (mobil hotspot vagy router) lesz szükség.

 

Bárki, aki különböző helyekről dolgozott be irodai kollégáinak, valószínűleg használt az interneten megosztott dokumentumokat. Slack például egy biztonságos üzenetküldő platformamely felajánlja a file megosztást, a videohívásokat Körülbelül tíz millió felhasználója vanSlack azt tanácsolja a karanténba kényszerült felhasználónak, hogy állítsanak be egy „Közlemények” csatornát, amelyet csak a menedzserek és az adminisztrátorok használhatnak a legfontosabb információk továbbítására. Ajánlja azt is, hogy az alkalmazás eszközrendszerét úgy állítsák be, hogy kollégáik tudják, mikor van a felhasználó a gép mellett. Javasolt az is, hogy az elképzeléseket inkább egy papíron vázolják fel és a telefonnal készítsenek róla egy felvételt, mintsem egy slide készítésével bíbelődjenek. De a Slack csak egyike a sok ilyen alkalmazásnak. A Microsoft Team platformja más lehetőségeket is kínál. Az Office 365, Teams ingyenes változata akár 300 résztvevő számára kínál csatlakozási lehetőséget, csoportos videó és hangkapcsolat megteremtését, képernyő és dokumentum-megosztási szolgáltatásokat. A jelenlegi járvánnyal kapcsolatban felmerülő, szélesebb körű igények esetén a Microsoft hat hónapos ingyenes kísérleti csomagot ajánl, amely tartalmazza találkozók lebonyolítását, együttműködési és munkafolyamat-szervező megoldásokat. Hasonló szolgáltatás az Asana is, amely 2019 végén már 70 000 fizető ügyféllel rendelkezett.

 

Mi történik viszont akkor, ha az otthoni munka nem zavartalan? Házi állatok, finom falatok, vagy akár a háztartási munka is elvonhatják a figyelmet a fizetett munkától. Nos, A Focusmate ilyen esetekben biztosít egy „számon kérő partnert”. Ez a partner egy másik, távoli számítógépen dolgozó személy, aki figyelemmel kíséri, hogy az otthon maradt munkavállaló valóban dolgozik-e. A két számítógép kameráját összekötik, és a viszonylag idegen partner a szükséges esetben szelíd figyelmeztetést küld. A vállalat állítja, hogy a módszer eredményes.

 

Ha mindez a technológia valakinek birtokába kerül, végül azon kezd gondolkodni, vajon vissza kell-e valaha is mennie az irodába. 

 

Teljes cikk

https://novekedes.hu/hirek/eszkozok-es-trukkok-a-jobb-otthoni-munkavegzeshez

 

 

Nem várt feszültségeket hozhat felszínre a kényszerű otthoni munkavégzés

 

Sokan fogunk nagyon sokat tanulni az elkövetkező hetekben a home office-ról és az online együttműködésről általában. Mint minden másnak, ennek is megvannak a maga generációs szépségei, amiket ha megértünk, könnyebb lesz az együtt munkálkodás ezekben a nehéz időkben.

 

Nagyon sokan vagyunk, akik teljesen váratlanul új helyzetben találjuk magunkat. Lemondott rendezvények, hirtelen bezáratott üzletek, kiürült szállodák és bulihelyek, tömegeket kerülő tömegek. Már ma tele lett a Facebook váratlanul munkanélkülivé vált ismerősök és ismeretlenek jelzéseivel. Aki meg nem találkozott ezzel, azok körében is egyre nagyobb a bizonytalanság, a kérdőjelek: mi lesz a következő hetekben? Sokan fogják a következő napokban megtapasztalni, milyen is otthonról dolgozni. Van, akinek ez rutinszerűen fog menni, de vannak olyanok, akiknek ez merőben új helyzet lesz. Online együttműködést kell tanulniuk, el kell sajátítaniuk a cégük által rájuk kényszerített kollaboratív felületek használatát. Word-ről Google Docs-ra, Drive-ra kell átállniuk, Skype-on, Teamsben vagy más videókonferencián, vagy konferencia-beszélgetésen kell részt venniük, azon keresztül kapnak meg, oldanak meg, vagy adnak ki feladatokat.

 

Cégek százainál zajlanak az ilyen típusú gyorstalpalók: sokan végeztek vagy végeznek a napokban tesztüzemet, a cégek raklapra vásárolják a laptopokat, és más informatikai eszközöket, és igyekeznek biztosítani a hozzáférést a székhelyükön futó megoldásokhoz (VPN). Ez nagyon helyes hozzáállás, és biztos vagyok abban, hogy sok cég fog a válság után is profitálni a most szerzett tapasztalatokból – mondta Steigervald Krisztián, generációs szakértő. De az is biztos, hogy sokan érzik majd magukat elveszettnek ebben a helyzetben. Felelősség-teljes munkaadóként most ezerrel arra kell koncentrálni, mi van a munkavállalókkal. Mert nagyon sokan közülük veszélybe kerülhetnek: a bizonytalanság, az információ-hiány, az új helyzet miatt csökkenhet az aktivitás, nőhet a depresszió. De nem kell őket magukra hagyni otthon sem!

Steigervald Krisztián szerint most lehet idő arra, amire korábban nem volt. Az online tréningek alap megoldások, de a life-stream talán még jobb. Azért is csinálnak most például sokan élő bejelentkezéseket, mert ahhoz mindenkinek fel kell öltözni, be kell egymáshoz jelentkezni, látni és hallani a másikat, lehet beszélgetni, egy kávéval odaülni, stb.

 

Teljes cikk

https://www.penzcentrum.hu/karrier/nem-vart-feszultsegeket-hozhat-felszinre-a-kenyszeru-otthoni-munkavegzes.1090165.html?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator&r=melleklet

 

 

Iskolatévé lesz az M5-ből

 

Segítve az otthon tanuló diákok munkáját, a közmédia számos oktatási tartalmát – amíg a helyzet indokolja – az M5 csatorna napi műsorában sugározza – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

 

Hétfőtől minden hétköznap reggel 8.00-tól 14.30-ig a következő tematikájú műsorokkal készülnek: 8 órától 11 óráig az 5-8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsoraikat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak, 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára sugároznak érettségi műsorokat. Magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem minden nap lesz, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal.

 

Teljes cikk

https://nepszava.hu/3070847_iskolateve-lesz-az-m5-bol

 

 

A világon akár 50 millió munkahely is veszélybe kerülhet a turizmusban

 

A globális koronavírus-járvány sokmillió álláshelyet veszélyeztet az utazási és turisztikai szektorban. Egy friss elemzés szerint mindösszesen akár 50 millió munkahelyet is fenyegethet világszerte a járvány.

 

Hatalmas fenyegetést jelent a turisztikai szektorra a koronavírus-járvány. Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) friss elemzése szerintglobálisan akár 50 millió álláshely is veszélybe kerülhet a járvány miatt. Azt eddig is számos elemző hangsúlyozta, hogy a turizmus az egyik legnagyobb vesztese lesz a járványnak, illetve az elmúlt időszakban több ezer nemzetközi repülőjáratot töröltek, egyes biztosítótársaságok pedig bejelentették, felfüggesztik az utazási biztosításaikat az új ügyfelek számára.

 

A WTTC friss számai szerint az utazási szektor idén akár 25 százalékkal is zsugorodhat.

 

Teljes cikk

https://www.origo.hu/gazdasag/20200313-turizmus-utazas-veszteseg-koronavirus.html

 

 

Mennyi ideig dolgozunk egy helyen?

 

A fiatalok számára már kevésbé vonzó az egy munkahelyen eltöltött élet, ami a mobilitásnak és rugalmasságnak biztos jót tesz, a munkaadó viszont vélhetően kevésbé örül neki. Az okokra és az okozatokra nem fogunk kitérni, de az tény, az OECD országok közül Olaszországban dolgoznak a legtovább az emberek átlagosan egy munkahelyen, míg Dél-Koreában a legkevesebbet. Talán meglepő a magyar munkavállaló mozgékonysága: mind az OECD, mind a kelet-európai átlagnál jobb ez a mutató és remélhetőleg nem az átlagnál rosszabb munkakörülményekre utal.

 

Teljes cikk

Alapblog