2014. 03. 03.

Női vállalatvezetők a 20% feletti női képviseletért

A Női Vezetők Fóruma az elmúlt években is számos esélyegyenlőségi projektet valósított meg.  Mentorprogramján keresztül is támogatja az esélyegyenlőséget, és arra törekszik, hogy minél több vezetőt neveljen ki, és így több nőnek sikerüljön áttörnie azt a bizonyos üvegplafont.

„Kilencedik éve működik a gazdasági és politikai vezetőkből álló női munkacsoportunk, amely már eddig is kiváló fóruma volt a tagjaink közötti tapasztalatcserének és a jó gyakorlatok megosztásának – mondja Czakó Borbála, a HBLF és a 20-20-20 Klub elnöke, aki egyben a mintegy 140 országban 170 000 alkalmazottat foglalkoztató EY globális igazgatója is. – 2014-re azonban az összefogás megérett arra, hogy még egy szinttel feljebb lépjen. A nőnap különleges aktualitást ad a 20-20-20 kezdeményezés elindításának, melyben olyan tevékenységek sorozatát kívánjuk megvalósítani, amellyel 2020-ra elérhetővé válnak a kitűzött célok és a széleskörű, valós társadalmi változás.”

A programterv a megalakulást követően kerül majd kidolgozásra, amelyben a tagok is megteszik saját vállalásaikat, maguk is jó példával járva elöl. Céljuk, hogy általánossá váljon az a nemzetközi gyakorlat, amelyet az irányításuk alatt működő nagyvállalatok is folytatnak, vagyis hogy minden olyan területen támogassák a női munkatársakat, amelyek a kutatások szerint elősegítik a jól megérdemelt szakmai előmenetelt.

Magyarországra is igaz, hogy évek óta több nő és jobb tanulmányi átlagokkal végez a hazai egyetemeken, mint férfi. Mégis, a gazdasági társaságok döntéshozói között a nők súlyosan alulreprezentáltak annak ellenére, hogy a kutatások szerint azok a vállalatok, amelyek vezetőségében magasabb arányú a nők részvétele és nagyobb hangsúlyt fektetnek a nők előmenetelének támogatására, rendre magasabb árbevétel- és nyereségnövekedést produkálnak az azonos szektorban tevékenykedő, erősen férfidominanciájú vállalatoknál.

Az Európai Bizottság direktívában írta elő a 40%-os női kvótát a tőzsdei cégek igazgatótanácsában. 2013-ban ez az arány az EU átlagában 16,6% volt, míg Magyarországon mindössze 12%. A kutatások megállapításai arra is kitérnek, hogy bár egyre több vállalat igyekszik emelni a női felsővezetők számát az igazgatóságokban, az alacsonyabb alsó- és középvezetői szinteken még mindig komoly akadályokba ütközik a nők előmenetele.

„Azért is bátorítom női munkatársaimat, hogy vállaljanak vezető szerepet, mert így nemcsak a munkahelyükön kerülhetnek döntési pozícióba, hanem vezetőként az életüket is sokkal hatékonyabban meg tudják szervezni, mint beosztottként. – árulta el egyik titkát Czakó Borbála – Szeretnénk, ha a 20-20-20 kezdeményezésen belül folytatott tevékenységünk olyan visszhangot kapna, amelynek eredményeképp a mai alapító mintegy 20 női vezetőn túlmenően hamarosan kétszáz, vagy akár kétezer női, és hangsúlyosan férfi vezető is csatlakozna hozzánk, akik aktív szerepet vállalnak az érdemi társadalmi változásokért.”

Háttér:

Hungarian Business Leaders Forum (HBLF): A HBLF Károly walesi herceg személyes kezdeményezésére, a londoni The Prince of Wales International Business Leaders Forum magyar szervezeteként 1992-ben jött létre. A felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő non-profit szervezet filozófiája egyaránt szolgálja a vállalkozások, az egyén és a társadalom érdekeit. Célja elősegíteni Magyarország társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődését a felnövekvő generációk számára. A HBLF-nek közel 100 aktív tagja van: hazai és nemzetközi nagyvállalatok, kis és közepes méretű vállalatok, non-profit szervezetek és magánszemélyek.  Küldetése, hogy a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés szempontjai a napi üzleti gyakorlat részévé váljanak.

A HBLF és a 20-20-20 Klub elnöke, Czakó Borbála: Czakó Borbála 2007 és 2010 között a Magyar Köztársaság Egyesült Királyságba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként szolgált, jelenleg a londoni székhelyű Ernst&Young globális igazgatója. Üzemmérnöki diplomája mellett közgazdász végzettséget szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Befektetési szakemberként a Rockefeller Incorporationnél dolgozott New Yorkban, MBA diplomáját a CEU Business School-on, illetve az Amerikai Egyesült Államokban szerezte. 2011-ben Nemzetközi Igazgatósági Diplomát szerzett az Institute of Directors (IOD) Londoni Királyi Intézetnél. Tíz évig dolgozott a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Szervezetnél (International Finance Corporation). Budapesti misszióvezetőként a Világbank-csoport speciális megbízásainak keretében végzett munkát régiós befektetésekben, az Amerikai Egyesült Államokban és Afrikában. 2002-től dolgozott a magyarországi Ernst&Young-nál, 2003-ban a cég vezérigazgatója és regionális vezérigazgató-helyettese lett. 2011-ben – Kossuth Lajos és Habsburg Ottó után a történelemben harmadik magyarként – London díszpolgára lett.


A 20-20-20 Klub alapító tagjai:

Czakó Borbála

elnök, globális igazgató

HBLF, EY Global

Adriány Kincső

ügyvezető igazgató

HBLF

Ürge Vorsatz Diana

Professor, klímakutató, Nobel Békedíjas

CEU

Kósa Erika

cégtulajdonos

CONSEQUIT

Szabó Eszter

regionális igazgató

GE

Hegedüs Éva

vezérigazgató, alelnök

Gránit Bank

Horváth Krisztina

vezérigazgató

CISCO

Bonifertné Szigeti Márta

vezérigazgató

REC

Varga Krisztina

regionális igazgató

HP

Pogány Éda Glória

vállalati kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős igazgató

Coca-Cola HBC

Heal Edina

Country Manager

Google

Samu Tímea

vezérigazgató

JCDecaux Hungary

Iker Bernadett

ügyvezető igazgató

Next Consulting

Mosnier Zsuzsanna

vezérigazgató

Dexia Kommunalkredit

Előd Bea

igazgató

Citibank

Juvancz Beáta

Executive Director

Morgan Stanley

Krahulecz Erzsébet

regionális igazgató, regulatory and public policy

EY

Papp Edit

Partner

Stanton Chase International

Takács Ildikó

Business Development Dirtector

D&T Budapest Communications

Dezse Margaret

Partner

EY

Bindics Judit

igazgató

EY

Lakatos Zsófia

ügyvezető igazgató

Hill+Knowlton Hungary Kft.

Kocsi Ilona

szerkesztő

Manager Magazin

Kamasz Melinda

főszerkesztő

Figyelő